http://vluki.reg60.ru/munitsipalnaya-sluzhba/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера